اخبار عمومیناشنوایان در فضای عمومی جامعه مستاصل‌اند

سرپرست بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه افراد دارای معلولیت نیز شهروندان درجه یک جامعه هستند، گفت: افراد ناشنوا و کم‌شنوا در بیشتر مواقع به هنگام حضور در فضای عمومی مستاصل هستند زیرا افراد خواسته و نیاز او را متوجه نمی‌شوند. در اماکن عمومی بایستی اطلاع‌رسانی‌هایی به صورت نوشتاری در زمینه روش‌های استفاده از امکانات و خدمات آنجا برای افراد ناشنوا وجود داشته باشد.

ادامه مطلب

جستجو