نقشه راه برای والدین دارای نوزاد مشکوک به کاهش شنوائی


راهنمای بالینی برای ارائه دهندگان تیم خدمات توانبخشی وانجام تست های شنوائی درکودکان 

  1 - غربالگری قبل از 1 ماه انجام شود

این فعالیت در زمان بستری ویا بصورت سرپایی (غیربستری) انجام شود

اسکرینینگ بوسیله تست های (  OAE یا AABR)

انجام شود

 همه نتایج برنامه اعم از مثبت یا قبول  (Pas)

و  منفی ویا رد شده  (Fail)

به مرکز انجام دهنده تست

و کمیته تشخیص زودهنگام شنوایی و مداخله برای بهبودی فرد مبتلا در استان ( بهزیستی ) ارسال شود

 

2- ارزیابی تشخیصی در افراد رد شده  قبل از 3 ماه لازم است تکمیل شود :

تست ها ی  OAE   و ABR  توسط شنوایی شناس کودکان دوره دیده وماهر انجام شود  

فرکانس خاصی ازصدا های تون برست  و ارائه صدا ها از طریق هدایت هوایی و استخوانی ( که در بعضی کوکان نیاز به مصرف داروهای آرامبخش می باشد ) انجام شود

 

موارد زیر تشخیص داده شود

1- شنیدن  طبیعی

 

 2- کاهش شنوائی  

3- یک طرفه

4 - دو طرفه  

5- حسی عصبی

6- انتقالی  

7- مخلوط (انتقالی وحسی باهم )

8- خفیف

9-  متوسط  

19- شدید

11  عمیق

 

شنوایی شناس گزارش را به کمیته تشخیص زودهنگام شنوایی و مداخله برای بهبودی فرد مبتلا در استان ( بهزیستی ) ارسال نماید

همه کودکان  با کاهش شنوایی دائمی

و همچنین همه  کودکان طبیعی توسط تیم های مسئول پیگیری خواهند شد

 

 

الف  ) ارجاع به قسمت اداره مربوط به نوزادان و کودکان معلول زیر 2 سال در بهزیستی استان برای هماهنگی و مداخله اولیه 

(که این برنامه با کمک دولتی در استان اجرا می شود وتحت نظر یک برنامه جامع در سراسر کشور می باشد و از خدمات مداخله زودرس برای نوزادان و کودکان نوپا با معلولیت شنوائی ، از کودکان در سنین تولد تا 2 سالگی و خانواده های آنها حمایت می کند).

 

ب ) تیم مشاوره توانبخشی به خانواده درمسائلی مانند :

موارد ارتباطی ;

حالت های مختلف ارتباطی ;

دستگاه های کمک شنیداری (سمعک ، کاشت حلزون ، و غیره)  ,برنامه های پشتیبانی  از والدین  مشاوره واطلاعات لازم را خواهد داد .

 

ج ) ارزیابی پزشکی و متخصصین اتولوژیک انجام شود

ودر صورت داشتن بیماری قابل درمان  توصیه به درمان بیمار داده شود  و در صورت کاهش شنوائی دائمی توصیه  سمعک و برای فیتینگ سمعک ارجاع شود 

 

د ) خدمات مربوط به متخصصین شنوایی شناسی کودکان

تجویز سمعک مناسب و تنظیم ومونیتورکردن سمعک

3- خدمات مداخله ای مورد نیاز قبل از 6 ماهگی انجام گردد :

  ثبت نام مجدد 

گودکان قبل از 6 ماهگی به مرحله اول یا اداره مربوط به نوزادان و کودکان معلول زیر 2 سال در بهزیستی استان برای هماهنگی و مداخله اولیه  ارجاع می شود  

(اگر کودک سه ساله باشد  به مرحله  دوم به قسمت اداره مربوط به نوزادان و کودکان معلول بین3-21 سالگی دربهزیستی استان ارجاع شود ).

 

  به پزشک خانواده یا متخصص زیر برای  ارزیابی و تعیین علت کاهش شنوائی ویا  علل مرتبط با کاهش شنوائی  ارجاع شود

 

 

متخصصین ارجاع :

ارجاع به متخصص گوش و حلق و بینی (ضروری است )

ارجاع به  چشم پزشک (اگر لازم باشد )

ارجاع به  متخصص ژنتیک (اگر لازم باشد )

متخصصین  اطفال برای رشد کودک  ، متخصص مغز و اعصاب ، متخصص قلب ، متخصص نفرولوژی (در صورت نیاز)

 

لازم است توسط  شنوایی شناسی کودکان

پاسخ رفتاری به شنیدن  از فرد مبتلا به کاهش شنوائی انجام شود

و بطور مداوم فردتحت نظر باشد  

اطلاعات مورد نیاز :

(الف) وقتی نوزاد در برنامه های غربالگری تست نشده ،

ابتدا لازم است برای آزمایش هر دو گوش به غربالگری بیماران بستری ( به افرادی که  ارزیابی شنوایی نوزادان را انجام میدهند ) ویا به کلینیک های شنوائی کودکان ارجاع شوند.

ب  ) نوزادانی که در معرض خطر برای کاهش شنوایی هستند (و یا کاهش شنوایی دارند ) نیز برای پیگیری  بر اساس سن  به کمیته های مربوطه یا مستقیماً به شنوایی شناسی کودکان معرفی شوند.

 

ج)   نوزادانی که والدین آنها از تست شدن کودکشان در زایشگاه برای غربالگری موافقت ننموده اند  لازم است  پیگیری شوند تا تستهای غربالگری انجام شود  

مراقبت های مداوم از همه نوزادان در کلینیک های شنوائی شناسی  یا بهزیستی

  • نکات مهم مربوط به شنوایی ، گفتاری و زبانی را به والدین آموزش دهید
  • بیماری گوش میانی را شناسایی و برای درمان پزشکی معرفی نمایید .

 

  • بیمارانی که کاهش شنوائی دارند در صورت نیاز برای بررسی بینایی معرفی نمایید .
  • بیمارانی که کاهش شنوای دارند وکمبود وزن نیز دارند (و در صورت داشتن علائم ) بر اساس راهنماهای بالینی به غربالگری تکاملی معرفی نمایید .
  • در صورت وجود هرگونه نگرانی والدین در مورد شنوایی ، گفتار یا رشد زبان ، سریعاً برای ارزیابی شنوایی شناسی ارجاع شوند .
  • ارزیابی شنوایی در نوزادانی که دارای هرکدام از علائم ( شاخص خطر) برای کاهش شنوایی مانند موارد ذیل هستند (حداقل یک بار قبل از 30 ماهگی یا دو ونیم سالگی ) ارزیابی شوند :

- سابقه خانوادگی کاهش شنوایی دائمی در کودکان

 

- بستری  در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیش از 5 روز یا هر یک از موارد زیر (صرف نظر از مدت اقامت):

 

 1- در دستگاه  تنفس مصنوعی با   دستگاههای مکانیکی  قرار گرفته است  ،

2- مصرف داروهای اتوتوکسیک یا مصرف داروهای ادرار اور  ، انتقال خون با هیپربیلیروینمی

 3-  درمادر در زمان حاملگی  عفونت های رحمی مانند سیتومگالوویروس   ، تبخال ، سرخچه ، سفلیس و توکسوپلاسموز وجود داشته است

 4 - عفونت های پس از زایمان که می توانند  کاهش شنوایی بدهند  مانند  مننژیت باکتریایی و ویروسی

5 - ناهنجاری های جمجمه و صورت ، به ویژه مواردی که شامل قسمت لاله گوش  ، مجرای گوش ، کانال گوش ، داشتن گوشک  و ناهنجاری های استخوان گیجگاهی است .

6 - یافته های حاکی از سندرم مرتبط با کاهش شنوایی  مانند  سندرمهای  واردنبرگ و آلپورت و جرول لانگ نیلسون و پندرد

7 - سندرم های مرتبط با کاهش شنوایی پیشرونده یا   تأخیری   مانند (نوروفیبروماتوز ، استئوپتروز ، سندرم آشر)

 

8- اختلالات نورودژنراتیو  (مانند سندرم هانتر) یا نوروپاتی حرکتی حسی (مانند آتاکسی فریدریش و بیماری دندانی چاکوت ماریو  )

9 - ضربه به سر ، به خصوص شکستگی قاعده  جمجمه   / استخوان گیجگاهی که نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته است

10- اگر شیمی درمانی به هر علتی  داشته است

شاخص های خطر که نگران کننده می باشند . لازم است مراجعه زودتر و یا مکرر داشته باشند

 

معانی اصطلاحات  بکاربرده برای تستهای شنوائی :

* OAE = بررسی صوتی که براساس تحریک صدا از گوش فرد سالم منتشر می شود  ،

AABR = دریافت پاسخ اتوماتیک و سریع (در زمان کوناه) در نوزادان با ارسال صوت از کانال گوش  به ساقه مغز وتولید الکتریسته حاصله در کوکلئا وعبور ان از ساقه مغزودریافت این الکتریسته موجود در ساقه مغز در سطح پوست ،  

 ABR = دریافت پاسخ الکتریکی حاصله از تحریک صوتی شنوائی  و موجودبودن این الکتریسته  در ساقه مغز ورسیدن به سطح پوست   ،

EHDI = شناسایی کاهش شنوایی و مداخله زودرس ، 

 IDEA = آموزش چگونگی اقدام برای افراد دارای معلولیت ،

 NICU = واحد مراقبت های ویژه نوزادان ،

 

این مطالب در فوریه 2010 توسط  گروه ویژه آکادمی اطفال  برای بهبود غربالگری ، تشخیص و مداخله شنوایی نوزادان  بازبینی شده است   ارسال نظر


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.