هیات مدیره


مدیرعامل و رئیس هیات مدیره:
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مهدی قاسمی
سال تولد: 1334
 
سوابق تحصیلی:
-دوره عملی کاشت حلزون گوش در بیمارستان رسول تهران و بیمارستان ورسبورگ آلمان
- دوره های فوق تخصص در بیمارستان زوریخ کشور سوییس، بنیاد گوش شهر ناشویل آمریکا، بیمارستان چشم، گوش، حلق و بینی شهر بوستون آمریکا و موسسه هوس در لوس آنجلس آمریکا
- تخصص گوش حلق بینی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
سوابق کاری:
- راه اندازی ومدیریت مرکز کاشت حلزون شنوایی خراسان در بیمارستان قائم در مشهد (از سال 1376 تاکنون)
- استاد ومدیر گروه گوش وحلق وبینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (از سال 1384 لغایت 1390)
- عضو هیئت بورد تخصصی گوش وحلق وبینی کشور (از سال 1386 تاکنون)
- عضو کمیته علمی کمیسیون کشوری کاشت حلزون شنوایی (از سال 1388 تاکنون)
- رئیس کمیته علمی کمیسیون کشوری کاشت حلزون (از سال 1392 تاکنون)
-  راه اندازی ومدیریت مرکز تحقیقات گوش وحلق وبینی وجراحی سروگردن وعلوم وابسته در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (از سال 1385 تاکنون)
-  راه اندازی ومدیریت فلوشیپی اتولوژی ونوروتولوژی (از سال 1392 تاکنون)
- عضویت در هیئت تحریریه مجله علمی پزشکی گوش وحلق وبینی ایران (از سال 1386 تاکنون)
-  سردبیر مجله علمی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که دارای ISI بود (از سال 1390 لغایت 1393)
-  عضویت در Pub Med (در سال 1391)
- رتبه اول جشنواره علمی پزشکی رازی (در سال 1392)
 
 
نائب رئیس هیات مدیره: 
نام و نام خانوادگی: دکتر محسن رجعتی حقی
سال تولد: 1349
 
سوابق تحصیلی:
- فلوشیپ اتولوژی و نورواتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
- تخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
سوابق کاری:
- رییس بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان قائم مشهد (از سال 1360 تاکنون)
- مدیر گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علو پزشکی مشهد (از سال 1399 تاکنون)
 
 
عضو هیات مدیره و خزانه دار:
نام و نام خانوادگی: دکتر محسن حکاک صادقی
سال تولد: 1346
 
سوابق تحصیلی:
- دکترا مدیریت کسب و کار(استراتژیک)DBA 
- کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی صنایع (مدیریت سیستم بهره وری)
- کارشناسی فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد 
 
سوابق کاری:
- شاغل در صنعت برق خراسان (نیروگاه توس-شرکت برق منطقه ای خراسان و شرکت توزیع برق مشهد) با سمت های کارشناس، مدیر، معاون شرکت (از سال 1372 لغایت 1389)
- عضو هیأت مدیره شرکت بهینه سازان توس (از سال 89 تاکنون)
- مدیر عامل شرکت تأمین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان (از سال 91 تاکنون)
-  رئیس و عضو هیأت مدیره تعاونی مصرف کارکنان صنعت برق خراسان (از سال 1379 لغایت 1385)
-  عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان صنعت برق خراسان (از سال 84 تاکنون)
-  رئیس هیأت مدیره مرکز جامع سالمندان سلامتی (از سال 83 تاکنون)
-  تدریس در دانشگاه صنعت آب و برق شاخه خراسان (از سال 1386 لغایت 1388)
 
 
عضو هیات مدیره:
نام و نام خانوادگی: دکتر نوید نوری زاده
سال تولد: 1358
 
سوابق تحصیلی:
- فلوشیپ اتولوژی و نورواتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
- تخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
سوابق کاری:
- ریاست بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان امام رضا (از سال 1394 لغایت 1399)
- عضو تیم کاشت مرکز کاشت حلزون خراسان (از سال 1392 تاکنون)
- عضو هیات تحریریه مجله گوش و حلق و بینی ایران (از سال 1396 تاکنون)
- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (از سال 1387 تاکنون)
 
عضو هیات مدیره: 
نام و نام خانوادگی: محمدرضا طالع
سال تولد: 1341
 
سوابق تحصیلی:
- کارشناسی شنوایی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
سوابق کاری:
- مدیر اجرائی مرکز کاشت حلزون شنوائی خراسان (از سال 1374 تاکنون)
- مدیر و مسئول فنی “ مرکز جامع ارزیابی شنوایی و تعادل پژواک ” مشهد (از سال 1375 لغایت 1395)
- مدیر ومسئول فنی " مرکز جامع فوق تخصصی ارزیابی شنوائی و تعادل طالع " مشهد (از سال 1375 تاکنون)
- عضو کادر آموزشی دپارتمان شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران (از سال 1371 لغایت 1373)
- عضو مرکز تحقیقات گوش حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1390 تاکنون)
- عضو مرکز تحقیقات کاشت حلزون شنوائی خراسان (از سال 1380 تاکنون)
- عضو کمیسیون " علمی– کشوری کاشت حلزون شنوائی ایران " و نماینده گروه توانبخشی کاشت حلزون کشوری در شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از سال 1393 تاکنون)
- عضو هیئت مدیره انجمن علمی شنوائی شناسی ایران (از سال 1392 تاکنون)
- نایب رئیس انجمن علمی شنوائی شناسی ایران (از سال 1395 لغایت 1399)
- نائب رئیس انجمن علمی شنوائی شناسی شاخه خراسان رضوی (از سال 1394 لغایت 1396)
- عضو هسته مرکزی کارگروه معتمد شنوایی شناسی ایران (از سال 1392 لغایت 1394)
- تدریس دروس تخصصی شنوائی به اساتید ENT و رزیدنت های مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (از سال1376 تاکنون)

 

 
عضو علی البدل هیات مدیره:
نام و نام خانوادگی: دکتر حمید طیرانی نیک نژاد
سال تولد: 1349
 
سوابق تحصیلی:
- دکتری زبان شناسی دانشگاه فردوسی
- کارشناسی ارشد گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- کارشناسی گفتار درمانی از دانگاه علوم پزشکی ایران
 
سوابق کاری:
- عضو تیم کاشت حلزون شنوایی خراسان
- مدیر و مسئول فنی مرکز توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی
- رییس انجمن علمی گفتار درمانی شعبه خراسان رضوی
- عضو کمسیون راهی اجتماعی سازمان نظام پزشکی مشهد
 
 
عضو علی البدل هیات مدیره:
نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا افضل زاده
سال تولد: 1361
 
سوابق تحصیلی:
- فلوشیپ اتولوژی و نورواتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- تخصص گوش، حلق و بینی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 
سوابق کاری:
- مسئول مرکز بهداشتی درمان روستای قلعه آقا حسن (از سال 1385 لغایت 1386)
- مسئول مرکز بهداشتی درمانی بخش کدکن (1387)
- پزشک عمومی در تربت حیدریه (1385 لغایت 1387)
- پزشک متخصص _ درمانی در شهرستان زابل (از سال 1391 لغایت 1392)
- پزشک متخصص _ هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل (از سال 1392 لغایت 1395)
- پزشک متخصص _ هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (از سال 1397 تاکنون)
 
 
بازرس:
نام و نام خانوادگی: حمید رمضانی
سال تولد: 1368
 
سوابق تحصیلی:
- کارشناسی شنوایی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
سوابق کاری:
- سرپرست برنامه ارزیابی سلامت مدیریت آموزش در استان تهران (سال 1392)
- شنوایی شناس در شرکت سپاساد (سال 1392)
- شنوایی شناس در موسسه شلامت شهد (از سال 1390 تا سال 1393)
- مدیر نشریه شنوایی شناسی ندا
- شنوایی شناس در مرکز شنوایی و تعادل طالع (از سال 2014 تاکنون)
 
 
بازرس علی البدل:
نام و نام خانوادگی: محرم علی قلعه نوی
سال تولد: 1350
 
سوابق تحصیلی:
- فلوشیپ اتولوژی و نورواتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- تخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
- دوره جراحی اندوسکوپی غدد بزاقی دانشگاه ژنو سوییس
- دوره جراحی کانسر مرکز MD ANDERSON تگزاس آمریکا
 
سوابق کاری:
- مدیر گروه گوش و حلق و بینی بیمارستان رضوی (از سال 1386 تاکنون)
- عضویت در تیم کاشت حلزون خراسان (از سال 1393 تاکنون)
 
عضو هیات موسس: